Despre sexul femeii - camp de lupta in razboiul din Bosnia

despresexulfemeiicampdeluptainrazboiuldinbosnia.jpg